Недвижими имоти и Финанси

Аз имам богат опит при осъществяване на сложни сделки на разпореждане с недвижими имоти, като покупки, продажби и придобиване право на временно ползване.

Бизнес и Търговия

С обширен опит в областта на корпоративно и търговско право аз изготвям, консултирам и водя преговори за сключване на различни търговски споразумения.

Семейно право

Аз практикувам успешно семейно право в Тесалоники, Гърция от над 18 години в съдебни производства, споразумения за съвместно съжителство и раздяла.

Наследствено право

Моята правна помощ при проблеми с наследство в Гърция включва проследяване на документи за собственост навсякъде в Гърция, проучване и изготвяне на цялостен правен анализ.

Граждански дела

С обширен опит при процесуално представителство в съда и на ищци и на ответници, аз имам способността да се справям със сложни спорове.

Имиграция и Гръцко гражданство

Извършвам правни консултации на търговци и физически лица във всички аспекти на имиграционното, националното право и Гръцко гражданство от повече от 15 години.

Инвестиционна миграция

Аз представлявам, напътствам и подпомагам кандидати за получаване на Гръцка златна виза (Greek Golden Visa), конкурентна и достъпна програма на всеки етап от процеса.

Преговори за уреждане на спорове

При преговори за уреждане на спорове страните обсъждат и се съгласяват да разрешат спора между тях извън съда, което може да бъде постигнато чрез преговори или медиация.

Международно право

Аз имам много опит в консултиране на чуждестранни клиенти, предлагайки правна помощ, за да помогна на моите клиенти да успяват при стопанската им дейност.

Електронна търговия

За бизнеси, които специализират в web дизайн, маркетинг и онлайн търговия, аз предлагам становище за правните задължения, които съществуват в тази сфера на търговия.

Иновации и стартиране

Аз осигурявам специализирани съвети за стартиращи компании във всички етапи на растеж. Аз вярвам в предприемачеството и добавям стойност към проектите на моите клиенти.

“Аз съм отдаден на това винаги да намирам най-бързите и най-икономични начини за разрешаване на всеки случай.”

Нищо не се прави в последния момент, или прекалено сложно. Моите услуги винаги са с високо качество и на конкурентна цена.

sign2