ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΕΜΠΟΡΙΟ

Με μεγάλη εμπειρία στο εταιρικό και εμπορικό δίκαιο συντάσσω, εξετάζω και διαπραγματεύομαι διάφορες εμπορικές συμφωνίες.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Ασκώ επιτυχώς το οικογενειακό δίκαιο στη Θεσσαλονίκη με πολύχρονη εμπειρία σε δικαστικές αποφάσεις, συμβάσεις συμβίωσης και χωρισμού.

ΑΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Με δύο δεκαετίες ενασχόληση περί διαφορών κάθε είδους ανάμεσα σε πολίτες, έχω την ικανότητα να αντιμετωπίζω περίπλοκες υποθέσεις.

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ & ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ

Συμβουλεύω επιχειρήσεις και ιδιώτες για όλες τις πτυχές της μετανάστευσης και του νόμου περί ελληνικής ιθαγένειας για πάνω από δύο δεκαετίες.

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ – ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΕΙΣ

Επίλυση μιας διαφοράς εκτός δικαστηρίου, η οποία μπορεί να επιτευχθεί με διαπραγμάτευση ή διαμεσολάβηση.

ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ

Σημαντική εμπειρία στην διαχείριση υποθέσεων διακρατικού χαρακτήρα, σχετικά με τις επιχειρηματικές δραστηριότητες των πελατών μου.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

Για επιχειρήσεις που ειδικεύονται στο διαδικτυακό μάρκετινγκ και εμπόριο, προσφέρω εξειδικευμένες γνώσεις στις νομικές τους υποχρεώσεις.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Παρέχω εξατομικευμένες συμβουλές σε επιχειρήσεις σε όλα τα στάδια της ανάπτυξής τους. Προσθέτω αξία στα έργα των πελατών μου.

“Είμαι αφοσιωμένος και βρίσκω πάντα τις πιο σωστές και οικονομικές λύσεις που ταιριάζουν σε κάθε περίπτωση.”

Τίποτα δεν γίνεται την τελευταία στιγμή ή είναι πολύ περίπλοκο. Οι υπηρεσίες μου έρχονται πάντα με υψηλή ποιότητα και έχουν πολύ ανταγωνιστικές τιμές.

sign2